I vårt Sverige lämnas inte ett enda barn utanför | Sverigedemokraterna i Hallsberg

I vårt Sverige lämnas inte ett enda barn utanför

Vi vet att det finns en oerhörd potential bland barnen och ungdomarna i våra förorter. Vi vill ge dem en tydlig väg in i det svenska samhället, erbjuda dem att bli en del av vår nation.

Vi vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. I stadsdelar där lag och ordning råder. Vi vill ge dem möjligheten och verktygen att förverkliga sina drömmar: att bli vem de vill, att arbeta med vad de vill, att klättra så högt det går, att få bli en del av den större gemenskapen i det här landet.

Vi vill ge dem personlig frihet, jämställdhet, tillhörighet, framtidstro, välstånd och hemkänsla.