Infrastrukturministern Anna Johansson (S) tycker vi har för billig bensin… | Sverigedemokraterna i Hallsberg

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) tycker vi har för billig bensin…

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) menar att ”bensinen är alldeles för billig”.

Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesperson, kommenterar:

”En politik som gör det allt dyrare att köra bil gynnar varken de som bor på landsbygden eller Sverige som helhet. Vi behöver mer av en politik för hela Sverige, en politik som bättre tar hänsyn till landsbygdens förutsättningar.”

billigbensin