Vår interpellation uppmärksammas av NA | Sverigedemokraterna i Hallsberg

Vår interpellation uppmärksammas av NA

Den 23 oktober lämnade vi in en interpellation om Oroligheterna i Hallsberg, som togs upp under Kommunfullmäktige den 29 november. Svaret vi fick var vi relativt nöjda med, men vi anser självklart att mer behövs göras ganska omgående. NA uppmärksammade dock denna interpellation, artikeln i sin helhet kan ni läsa nedanför. Vi kommer fortsätta att hålla ögonen på utvecklingen i Kommunen och utvärdera vilka alternativ som kan bli aktuella att föra fram i ett senare skedde om ingen förbättring sker.

 

SD-interpellation efter misshandelsfall i Hallsberg. Kommunalrådet: ”Vi ser allvarligt på händelserna”

Ett antal fall av misshandel i Hallsberg på senare tid blev i måndags en fråga på politikernas bord. De styrande ser allvarligt på händelserna, men kan lugna med att insatser för ett tryggare samhälle pågår i samarbete med både Polisen och Brottsförebyggande rådet.

 

Frågan kring tryggheten i Hallsberg ställdes av Jimmy Olsson (SD) i en interpellation, och togs upp på måndagskvällens möte i kommunfullmäktige.

Jimmy Olsson pekade på att det i slutet av oktober har varit flera fall av misshandel i Hallsberg. I sin skrivelse återger Olsson att han blivit kontaktad av en man som blivit misshandlad. Mannen känner sig hotad och upplever sin hemort som orolig.

Vidare refererar Olsson till ett inlägg på Facebook den 17 oktober. Där berättas om ett dåd som skett utanför ungdomsgården och kulturskolan Kuben. En person har blivit misshandlad av en okänd grupp killar i övre tonåren.

 

I kommentarerna till denna händelse framkommer att dagen efter misshandlades ytterligare en ung man, även han helt oprovocerat av ett flertal killar i övre tonåren.

Jimmy Olsson vill veta hur de styrande upplever den ökande otryggheten i kommunen, och vad de ser för lösningar för att få stopp på dessa oprovocerade misshandelsfall. Han undrar också över väktare och kameraövervakning. Olsson riktade sig främst till kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson (S) med sina frågor.

– Jimmy tar upp en angelägen fråga – som vi hela tiden jobbar med här. Trygghet är oerhört viktigt, och vi prioriterar frågan, sade Magnus Andersson. Han lyfte fram hur kommunen precis i dagarna har tecknat ett nytt medborgarlöfte tillsammans med Polisen, där tryggheten står i centrum. Trygghetsvandringar ska genomföras och Polisen ska genomföra särskilda insatser mot brottsaktiva i Hallsbergs kommun.

– Från kommunen ser vi allvarligt på händelserna. Och inom ramen för brottsförebyggande rådet för vi diskussioner med blåljusorganisationerna, allt för att samordna våra olika roller och ansvar på bästa sätt för att möta upp med trygghetsskapande aktiviteter, sade Andersson.

 

Han kunde också informera om att Hallsberg sedan april 2018 har en säkerhetssamordnare anställd på heltid.

– Samtidigt är det viktigt att ge en rättvisande bild. Hallsberg sticker inte ut som särskilt bråkigt eller oroligt. Tvärtom är det ganska lugnt här just nu, vilket även Polisen har uppgett.

Jimmy Olsson tackade för svaret och menade att det är bra om kommunen jobbar med frågorna.

– Men du säger att Hallsberg inte sticker ut. Saken är den att hela landet sticker ut när det gäller bråk och ökande otrygghet. Vi vill bryta den trenden, just här på plats i Hallsberg, sade Olsson.

 

Partikollegan Elin Jensen (SD) efterlyste också mer konkreta åtgärder omedelbart, inte minst med anledning av misshandelsfallet utanför Kuben.

– Min dotter går pianokurs där. Jag känner mig inte trygg när det sker överfall utanför en ungdomsgård. Vi måste kunna sätta in väktare där, eller ordna med bevakning på något vis, sa hon.

På den punkten gav Magnus Andersson henne rätt. Brottet som skett är ett polisärende, men kommunen ser över vad de kan göra:

– Självklart är det så att om det är stökigt och bråkigt i anslutning till våra verksamhetslokaler så måste vi titta på det, sa han.

 

Tryggve Thyresson (V) deltog inte i diskussionen som uppstod på fullmäktige. Men trygghet är en mycket viktig fråga, anser han, och sade så här efter mötet:

– Ingen ska behöva råka ut för det som hänt på sistone i Hallsberg. Det är viktigt att både polis och kommun agerar snabbt.

Samtidigt ska man komma ihåg att vi bor i en kommun och ett land som fungerar och är tryggt, menar Thyresson. Brottsligheten i Sverige är i nivå med den i liknande länder och den förändras bara långsamt. Vissa brott minskar, uppger han och tillägger:

– Ett tryggt samhälle där alla finner sin plats och är välkomna får man om man satsar på barnen, och att genom att vi minskar klyftorna i samhället. De som är ’stökiga’ på gatorna idag är ofta samma personer som fick sämre förskola och skola efter nittiotalskrisen. Så Hallsberg gör rätt när man renoverar skolor och bygger nya förskolor. Man gör rätt när man anställer fler som jobbar med barn och unga.

 

Du hittar artikeln i sin helhet här: https://www.na.se/artikel/orebro-lan/hallsberg/sd-interpellation-efter-misshandelsfall-i-hallsberg-kommunalradet-vi-ser-allvarligt-pa-handelserna