Vår Förening | Sverigedemokraterna i Hallsberg

Vår Förening

Styrelse – Sverigedemokraterna Hallsberg

Ordförande
Jimmy Olsson – Media Ansvarig

Vice Ordförande
Oscar Lundqvist – IT-Ansvarig

Andre Vice Ordförande
Jane SvedhjelmKassör

Ledamöter
Jarmo Kurvinen
Niklas Sandström

Suppleanter
Daniel Kolkowski
Sinikka Johannesson
Dan Fredriksson

Valberedning

Lars-Ove Nilsson
Vakant
Vakant

Adress

Sverigedemokraterna Hallsberg
Västra Storgatan 11
694 30 Hallsberg

 

Folkvalda Hallsbergs Kommun (Kommunfullmäktige)

Ordinarie
Jimmy Olsson – Gruppledare
Elin Jensen
Benny Albertsson
Jarmo Kurvinen
Jussi Rinne
Lars-Ove Nilsson
Joakim Rosén
Oscar Lundqvist – Vice Gruppledare/Gruppsekreterare

Ersättare
Dan Fredriksson
Christian Eriksson

Kommunstyrelse, nämnder och utskott

Kommunstyrelsen
Benny Albertsson – Ledamot
Jimmy Olsson– Ledamot
Oscar Lundqvist – Ersättare
Jane Svedhjelm Ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd
Jimmy Olsson– Ledamot

Bildningsnämnd
Oscar Lundqvist – Ledamot
Lars-Ove Nilsson – Ledamot
Jimmy Olsson – Ersättare
Jussi Rinne – Ersättare

Kultur- och fritidsutskott
Jussi Rinne – Ledamot

Social- och arbetsmarknadsnämnd
Jimmy Olsson – Ledamot
Jane Svedhjelm Ledamot
Jussi Rinne – Ersättare
Dan FredrikssonErsättare

IFO-utskott
Jimmy Olsson – Ledamot

Drift- och servicenämnd
Jimmy Olsson – Ledamot
Jussi Rinne – Ledamot
Oscar Lundqvist – Ersättare
Joakim Rosén – Ersättare

Valnämnd
Jane Svedhjelm Ledamot
Lars-Ove Nilsson – Ersättare

Revisor
Niklas Sandström

Kommunala stiftelser, förbund och bolag

Hallbo, styrelse
Jussi Rinne – Ledamot
Jane Svedhjelm Ersättare

Hallsbergs kommunhus AB
Benny Albertsson – Ledamot
Jimmy Olsson– Ledamot
Oscar Lundqvist– Ersättare
Jane Svedhjelm Ersättare